Want to help improve Miranda? We want to hear from you! Sign up here to share your feedback.

3,584 Results

Veen, Jan van der. Ian vander Veens Raadtselen uyt gebeelt met zin-rijke uyt leggingen : jeder uytlegginghe is genombreert met de nomber des raadtsels, daar achter aen is by gevoeght : syn gulden ende yseren eeuw, als mede een nikkers-praatje nopende de quade proceduren van Engelant