31,986 Results

Church of Scotland. General Assembly. Remonstrantie vande edelen, baronnen, staten, kercken-dienaers, ende gemeente in het coningrijck van Schotlandt Verclarende dat sy onschuldigh sijn van de crimen daer mede sy in't laetste Engelsche Placcaet (vanden 27 February) besvvaert vverden.