Want to help improve Miranda? We want to hear from you! Sign up here to share your feedback.

57 Results

Libre apellat Co[n]solat de mar : ara nouament estampat y corregit : affegits los capitols y ordinacions dels drets del general : e del dret des pes del senyor rey : ab altres coses necessaries : les quals fins al present no eren estampadēs