Want to help improve Miranda? We want to hear from you! Sign up here to share your feedback.

32,742 Results

Church of Scotland. General Assembly. Remonstrantie vande edelen, baronnen, staten, kercken-dienaers, ende gemeente in het coningrijck van Schotlandt Verclarende dat sy onschuldigh sijn van de crimen daer mede sy in't laetste Engelsche Placcaet (vanden 27 February) besvvaert vverden.