Want to help improve Miranda? We want to hear from you! Sign up here to share your feedback.

495 Results

England and Wales. Sovereign (1603-1625 : James I). Placcaet [d]es co[ni]nex van Enghelandt, teghen een [A]ntoni Coplei, nopende zyn verraderlick voornemen, aen de Konincklijcke Mayesteyt van Enghelandt item breder schrijvens gesz wt Zeelandt, in dato den 26. Iulius van seeckere verraderie, aen den conincklicke majesteyt begaen