Want to help improve Miranda? We want to hear from you! Sign up here to share your feedback.

295 Results

Vaernewyck, Marcus. Die historie van Belgis, diemen anders namen mach, den spieghel der Nederlantscher audtheyt : waer inne men zien mach als in eenen clare[m] spieghel, veel wonderlicke gheschiedenissen die van alle oude tyden, over al die weerelt gheschiet zijn, maer bysonder in die Nederlanden ...