Want to help improve Miranda? We want to hear from you! Sign up here to share your feedback.

65,674 Results

Coster, Samuel. Beschrivinge vande blyde inkoomste : rechten van zeege-bogen en ander toestel op de wel-koomste van Haare Majesteyt van Groot-Britanien, Vrankryk, en Jerland tot Amsterdam, den 20 May, 1642