78 Results

Skinner, John, Sir. Een waer verhael vande onlancksche ongerechte, wreede, ende onmenschelycke procedure teghen de Enghelsche tot Amboyna in Oost-Indien, door de Nederlanlanders [sic] aldaer ghemaeckt op een versierde pretentie van een conspiratie vande selue Enghelschen