Want to help improve Miranda? We want to hear from you! Sign up here to share your feedback.

92 Results

Skinner, John, Sir. Een waer verhael vande onlancksche ongerechte, wreede, ende onmenschelycke procedure teghen de Enghelsche tot Amboyna in Oost-Indien, door de Nederlanlanders [sic] aldaer ghemaeckt op een versierde pretentie van een conspiratie vande selue Enghelschen