32,694 Results

Duc, Isaac le. Historie der beroerten van Engelandt : aengaende de veelderley secten, die aldaer in de kercke Jesu Christi zijn ontstaen : t'samen-gestelt uyt vele Engelsche scribenten, die, insonderheyt onlanghs, daer van in Engelandt zijn aen het licht gekomen