Want to help improve Miranda? We want to hear from you! Sign up here to share your feedback.

210 Results

Available Online

Ryff, Walther Hermann. New gross Distillirbüch, wolgegründter künstlicher Distillation : sampt vnderweisung vnd bericht, künstlich abzuziehen oder separieren, die fürnembste distillierte Wasser ...

Available Online

Mattioli, Pietro Andrea. Herbarz, ginak Bylinář, welmi vžitečny, a figůrami pieknymi y zřetedlnymi : podlé praweho a yako ziwého zrostu Bylin, ozdobeny, y také mnohymi a zkussenymi lekarzstwijmi rozhognieny, gessto takowy nikdá w ziadnem yazyku prwé wydan nebyl