Want to help improve Miranda? We want to hear from you! Sign up here to share your feedback.

210 Results

Available Online

Mattioli, Pietro Andrea. Herbarz, ginak Bylinář, welmi vžitečny, a figůrami pieknymi y zřetedlnymi : podlé praweho a yako ziwého zrostu Bylin, ozdobeny, y také mnohymi a zkussenymi lekarzstwijmi rozhognieny, gessto takowy nikdá w ziadnem yazyku prwé wydan nebyl

Mattioli, Pietro Andrea. Herbarz, ginak Bylinář, welmi vžitečny, a figůrami pieknymi y zřetedlnymi : podlé praweho a yako ziwého zrostu Bylin, ozdobeny, y také mnohymi a zkussenymi lekarzstwijmi rozhognieny, gessto takowy nikdá w ziadnem yazyku prwé wydan nebyl