2,879 Results

Charles I, King of England. De koninck Charles oratie : met sijne laetste woorden. Gedaen op het schavot van White hal, recht voor de executie. Over gheset na de eygen woorden, soo het Engels is beschreven. Op dijngsdagh den 30. Ianuarij, anno 1649 oude stijl